Ngày 27.7.2021: Hãy trồng những cây lúa nhân đức

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 13, 36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

HÃY TRỒNG NHỮNG CÂY LÚA NHÂN ĐỨC

Hình ảnh ruộng lúa chứa đựng cả lúa tốt và cỏ lùng diễn tả chính thực tại của Hội thánh. Hội thánh được tuyên xưng là thánh thiện những cũng bao hàm các tội nhân, là để thánh hoá các tội nhân. Dĩ nhiên, để hạn chế cỏ lùng, không phải là cách nhổ cỏ như ước muốn của các đầy tớ, nhưng là làm cho lúa được lớn mạnh. Cũng vậy, các tội nhân trong Hội thánh sẽ được biến đổi nhờ gương sáng đạo đức của những người còn lại.

Tuy nhiên, có một thực tế là chúng ta nhiều lúc đã trở nên, thay vì là gương sáng thì là gương mù gương xấu vì lối sống đạo của mình. Vì vậy, ngay hôm nay, hãy trồng thật nhiều những cây lúa nhân đức để biến đổi cỏ lùng quanh ta.

Trả lời