Ngày 23.7.2021: Hạt giống Lời Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

Dễ thấy, tất cả mọi người đều là đối tượng của Lời Chúa. Họ được mời gọi đón nhận Lời và để Lời nảy nở cùng trổ sinh hoa trái trong chính cuộc đời của mình.  Câu truyện của từng mảnh đất là biểu trưng cho các mảnh ruộng tâm hồn con người. Có lẽ, tâm hồn toàn sỏi đá hay đầy gai góc hoặc khô cằn,… đều không thích hợp để đón nhận sứ điệp Lời Chúa.

Như vậy, để trổ sinh bông hạt Lời Chúa, đòi hỏi chúng ta phải trở nên đất tốt. Đó là mảnh đất biết sẵn sàng đón nhận Hạt giống Lời Chúa. Tuy nhiên, không giống như đất đi cung cấp dưỡng sinh cho cây trồng, ở đây, chính Hạt giống sẽ là tác nhân biến đổi chính mảnh đất tâm hồn trước, để hoa trái được trổ sinh nơi chính cuộc sống của người nhận: hạt 100, hạt 60, hạt 30.

 

Trả lời