Ngày 22.7.2021: Lắng nghe điều Thiên Chúa mạc khải

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 13, 10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe.

LẮNG NGHE ĐIỀU THIÊN CHÚA MẠC KHẢI

Từ cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với các môn đệ cho thấy, để hiểu được dụ ngôn, cần phải có hai đức tính quan trọng, đó là tâm hồn rộng mở và ước muốn tìm hiểu. Lời của Đức Giêsu: Anh em đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời. Như thế, các môn đệ đã được đón nhận vào cộng đoàn của những kẻ tin vào Chúa Giêsu, vì thế, các ông có thể hiểu rõ những mầu nhiệm. Lời này đồng thời đưa chúng ta trở lại với lời thân thưa của Đức Giêsu cùng Chúa Cha: Cha đã không mạc khải cho người khôn ngoan biết mầu nhiệm, nhưng là kẻ bé mọn.

Khung cảnh hôm nay cho thấy vai trò của chúng ta là những môn đệ Đức Giêsu: Chúng ta là những người, trước hết, lãnh hội sứ điệp và dám ‘chất vấn’ Thiên Chúa, cùng biết lắng nghe điều Thiên Chúa mạc khải cho.

 

Trả lời