Ngày 17.7.2021: Vị mục tử nhân lành

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 12, 14-21

Khi ấy, các người Biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”.

VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Đông đảo dân chúng, cả dân Dothái lẫn dân ngoại, lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu. Trình thuật này cho thấy sức hút của Người đối với đám đông dân chúng và đưa ra một cảnh tượng tương phản với bầu khí thù nghịch, khi mà giới lãnh đạo Dothái cùng nhau gài bẫy Đức Giêsu và âm mưu hãm hại Người.

Trong bầu khí náo nhiệt bởi dân chúng bao quanh Đức Giêsu, lời của ngôn sứ Isaia được trích dẫn để làm sáng lên vai trò Mêsia nơi Đức Giêsu: Người mang sứ mạng loan báo công lý trong khiêm tốn, nhưng đầy tình thương, ngay cả đối với những kẻ chống đối đã sa cơ. Cuối cùng, Người sẽ đưa Tin mừng đến toàn thắng trên sự dữ.

 

 

Trả lời