Ngày 16.7.2021: Đức Giê-su chính là Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người Biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng làm chủ ngày Sabbat”.

ĐỨC GIÊSU CHÍNH LÀ THIÊN CHÚA

Lý do quan trọng mà Tin mừng muốn khẳng định với chúng ta là: Vua Đavít được phép ăn bánh tiến do bởi vị thế của mình, ông là vua. Do vậy, nếu do bởi uy quyền của Đa-vít, các thuộc hạ của ông còn được phép ăn “bánh tiến”, thì còn hơn thế nữa, các môn đệ là những người theo sát Đức Giêsu, là chủ ngày Sabat, có thể ăn những hạt lúa mì bứt được trên đồng.

Tin mừng trước đó đã cho thấy Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình trên thiên nhiên, bệnh tật, ma quỷ,…Vì thế, ở đây, thánh Matthêu muốn khẳng định với chúng ta điều gì đó cao hơn nhiều so với việc được phép làm hay không được phép làm trong ngày Sabat. Đó là: Đức Giêsu chính là Thiên Chúa.

 

Trả lời