101 thoughts on “Ai tín: Ông Cố GIUSE LÊ HUY TÍN – Thân phụ cha Giuse Lê Hoàng Thuỵ, OP. (R.I.P)

Trả lời