Ngày 10.7.2021: Đem chân lý đến với tha nhân

 

Tin mừng theo theo Thánh Mát thêu: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà…

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

ĐEM CHÂN LÝ ĐẾN VỚI THA NHÂN

Đức Giêsu cho thấy truyền giáo là một hành trình dài và gian khổ, trong đó, chiến sĩ đức tin phải mang nơi mình lòng cảm thương, tinh thần nhiệt huyết, khôn ngoan và đơn sơ. Hôm nay, Người truyền cho các ông đừng sợ hãi, ngay cả khi đối diện với cái chết.

Trong suốt kỷ nguyên lịch sử Kitô giáo, nhân loại đã chứng kiến biết bao cảnh bắt bớ, giết hại các Kitô hữu, thế nhưng nhiều thế hệ cha ông đã sẵn sàng đổ máu đào minh chứng niềm tin của mình. Ngày nay, các cuộc bắt bớ tử đạo không còn gay gắt như xưa, thế nhưng, người Kitô hữu đối diện với nỗi sợ khác, sợ mất quyền lợi. Thay vì không sợ mất lợi ích nhằm bảo vệ đức tin, chúng ta lại sẵn sàng đánh đổi sự sống đời cho ma quỷ.

 

Trả lời