Ngày 08.7.2021: Nhận và cho

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 10, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

NHẬN VÀ CHO

Đức Giêsu nhắc nhớ các môn đệ về tính nhưng không của Tin mừng: các ông được cho không. Các ông được nghe, được hiểu và đón nhận hồng ân Nước Trời. Các ông được như thế chẳng phải các ông tài giỏi, khôn ngoan, hay quyền uy,… nhưng hoàn toàn vì tình yêu Chúa dành cho.

Cũng vậy, được là con cái Chúa không phải nhờ bởi sức riêng, nhưng tiên vàn chúng ta lãnh nhận ân ban. Ân sủng ấy được chúng ta cho đi không làm suy giảm công phúc, trái lại, Chúa càng tuôn đổ tràn đầy: Anh em đã lãnh nhận những không, thì hãy cho nhưng không.

 

Trả lời