Ngày 07.7.2021: Dấu chỉ ơn gọi

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

DẤU CHỈ ƠN GỌI

Tin mừng liệt kê 12 cái tên trong khi Chúa trao sứ mạng, tức là sai các ông lên đường. Như thế, hẳn là đối với thánh Matthêu, ơn gọi của mỗi người phải được gắn liền với sứ mạng mở mang Nước Chúa. Không có ơn gọi nào là vô nghĩa, hay không có ơn gọi nào lại đứng ngoài việc giới thiệu Nước Thiên Chúa cho muôn dân.

Khi liệt kê cho chúng ta những cái tên, mà trên đó, Đức Giêsu xây dựng Hội thánh, Tin mừng cũng cho biết bổn phận của chúng ta là đặt tên của mình để nối dài danh sách ấy, nhờ đó chúng ta được quy tụ thành một cộng đoàn của Chúa, một cộng đoàn được nâng đỡ bởi chính lời Chúa và sứ mạng loan truyền Nước Thiên Chúa, như chính Người đã truyền lại cho các Tông đồ: Nước Thiên Chúa đã đến gần.

 

 

Trả lời