Ngày 05.7.2021: Lòng tin sẽ cứu chữa con

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

LÒNG TIN SẼ CỨU CHỮA CON

Vị thủ lãnh đã can đảm đến với Đức Giêsu để van xin, tin tưởng Người cứu sống con mình. Tuy nhiên, nơi cửa nhà ông, Đức Giêsu yêu cầu: hãy lui ra. Lui ra để có khoảng trống cho quyền năng Thiên Chúa được tỏ lộ. Thông thường chúng ta cầu xin Chúa làm cho mình việc này việc nọ, nhưng lại không đủ can đảm ‘lui ra’. Phải chăng đó là vì chúng ta chưa thực sự tin vào Chúa của mình.

Ước chi mỗi người trong chúng ta có được quả tim nhạy bén nhận ra tha nhân đang quằn quại đau đớn, dù là thầm kín. Và cũng ước chi mệnh lệnh của con tim được đôi tay chúng ta hành động để xoa dịu phần nào nỗi đau của chính người anh chị em ấy.

 

 

Trả lời