Ngày 01.7.2021: Chia sẻ đức tin

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 9, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

CHIA SẺ ĐỨC TIN

Thông thường, để phép lạ xảy ra, Đức Giêsu đòi hỏi người xin biểu hiện lòng tin của mình. Nhưng ở đây, Đức Giêsu chữa lành cho người bệnh mà không đòi hỏi lòng tin nơi anh. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nơi hành động của những người khiêng anh ta đến với Đức Giêsu. Tin mừng cho biết: Thấy họ có lòng tin, Đức Giêsu đã chữa lành cho người bệnh.

Như vậy, đây chính là nền tảng cho việc chúng ta hiện diện nơi gia đình, cộng đoàn để cầu nguyện cho các bệnh nhân hay những người đau khổ. Anh chị em chúng ta, những bệnh nhân hay những người đang gánh chịu đau khổ sẽ được chia sẻ đức tin với chúng ta, nhờ đó mà họ được chữa lành.

 

 

Trả lời