Ngày 29.6.2021: Biến đổi điểm yếu thành yếu điểm

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 16,13-19

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? ” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. […]

Ngày 29.6.2021: Biến đổi điểm yếu thành yếu điểm

BIẾN ĐỔI ĐIỂM YẾU THÀNH YẾU ĐIỂM

Phêrô và Phaolô, hai con người, hai tính cách, hai vị đại thánh. Một kẻ chối thầy và một kẻ bách hại thầy; một vị được đặt làm Giáo hoàng tiên khởi, một vị đóng góp giáo thuyết xây dựng tòa nhà Giáo hội. Xem ra, các vị đều có quá khứ chẳng có gì tốt đẹp; tuy nhiên, Thiên Chúa lại chọn gọi và biến các ngài trở nên nền móng vững chắc của Hội thánh. Thiên Chúa đã không tước đi những gì các ngài có nhưng dùng lại tất cả. Người biến đổi những điểm yếu trở thành yếu điểm nhằm phục vụ Tin mừng. Cuộc đời của hai vị thánh chúng ta mừng kính hôm nay, trở thành lời động viên cho mỗi chúng ta trên đường nên thánh. Đừng ai nản chí khi thấy mình yếu kém, ơn Chúa đủ cho ta.

 

 

Trả lời