Ngày 28.6.2021: Trung thành theo Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 8, 18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.

TRUNG THÀNH THEO CHÚA

 “Lạy Chúa con sẽ theo Người…. khi con sẵn sàng.” Có thể chúng ta sẽ thưa với Chúa như thế, khi ta chần chừ không muốn đáp lời Chúa gọi; hoặc ta ngại ngần mỗi khi gặp thử thách gian nan trên đường đời. Cổ nhân có câu: “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Chẳng bao giờ ta dám nghĩ mình là “anh hùng hào kiệt”, nhưng lời động viên để ta vượt qua gian khó là điều cần thiết, bước theo Chúa là điều cần thiết, ngay lúc này hoặc không bao giờ. Theo Chúa phải là quyết định tức khắc và quyết liệt. Sống đời môn đệ là chiến đấu với yếu đuối mỗi ngày để trung thành theo Chúa mỗi ngày và suốt hành trình cuộc đời ta.

 

Trả lời