Ngày 22.6.2021: Bước đi trên con đường hẹp của Tin Mừng

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG HẸP CỦA TIN MỪNG

Ai trong chúng ta cũng biết cửa hẹp thì khó đi. Thực tại này muốn nói cho chúng ta rằng, trên con đường đạt đến sự hoàn thiện, đạt đến nước trời, không có bước chân của kẻ lười biếng, của sự dễ dãi. Con đường Chúa đi là con đường hẹp, con đường của sự hy sinh, con đường thập giá; đó cũng phải là nẻo đường của mọi Kitô hữu chúng ta, bất luận chúng ta sống ơn gọi nào – sống đời thánh hiến hay đời đôi bạn. Xin Chúa ban ân sủng để chúng ta can đảm bước đi trên con đường hẹp của Tin mừng, nhờ đó ta đạt được sự thành toàn của đời sống và có được nước trời làm gia nghiệp.

 

Trả lời