Ngày 21.6.2021: Trở nên khiêm nhường và khoan dung

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 7, 1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

TRỞ NÊN KHIÊM NHƯỜNG VÀ KHOAN DUNG

Người Việt Nam ta có câu: “Chân mình thì lấm bê bê, lại đem bó đuốc mà rê chân người.” Trong đời sống, ta dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm kẻ khác, mà lại ít khi xét mình để thấy được thiếu xót của bản thân. Cổ nhân dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” là thế. Hôm nay Lời Chúa dạy chúng ta: “Lấy cái đà ra khỏi mắt anh trước đã”.

Kitô hữu được giáo dục một thói quen tốt lành là xét mình vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Đó là cách để lấy cái đà ra khỏi mắt mình. Khi nhận thấy những khiếm khuyết và lỗi lầm của mình, con người trở nên khiêm nhường và khoan dung hơn. Từ đó, chính họ biết trao cho người khác niềm hy vọng. Điều này là một cách tốt để khắc phục tính cách xét nét và tiểu tiết của người Việt Nam, vốn quẩn quanh lũy tre làng. Xin Chúa giúp cho các cha mẹ trẻ biết tạo thói quen xét mình mỗi tối để từ đó, chính họ biết cách chia sẻ cho con cái mình kinh nghiệm sám hối này.

 

Trả lời