Ngày 20.6.2021: Sóng gió cuộc đời

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 4, 35-40

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”

Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Ngày 20.6.2021: Sóng gió cuộc đời

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Sau khi thoát khỏi trận cuồng phong dường như muốn nhấn chìm con thuyền của các Tông đồ, các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” Câu chuyện cuồng phong các Tông đồ gặp phải trên biển hồ Galilê năm xưa, có thể xem là hình ảnh biểu tượng cho những trận cuồng phong chúng ta gặp dọc dài hành trình đời mình, khi chúng ta phải đối diện với thử thách, gian nan trong cuộc sống. Sức riêng ta, chẳng thể nào chèo chống con thuyền đời mình cho cập bến bình an, nếu Chúa vẫn ngủ yên và ra như chẳng can thiệp gì. Chúng ta hãy đánh thức Chúa dậy bằng một đức tin kiên vững và một niềm hy vọng thẳm sâu. Ước chi chúng ta không bị Chúa khiển trách như Ngài đã khiển trách các môn đệ khi xưa: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”

 

Trả lời