Ngày 19.6.2021: Lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

“Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó.”

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA TRONG LƯƠNG TÂM

Lời Chúa hôm nay không dạy ta sống như kẻ vô ăn vô lo, vô trách nhiệm; nhưng biết sống tâm tình tín thác nơi Thiên Chúa quan phòng. Sống tín thác là luôn biết nỗ lực hết sức để chu toàn phận vụ của mình, còn kết quả thế nào thì phó thác tất cả cho Thiên Chúa. Đừng bao giờ chúng ta bắt Thiên Chúa phải thực hiện kế hoạch của ta, nhưng biết đón nhận thánh ý và ta xây xựng kế hoạch đời mình theo thánh ý Chúa. Đừng quên rằng, Thiên Chúa quan phòng cho ta quy luật tự nhiên để sống, ai thuận theo thì sẽ an bình. Thiên Chúa cũng quan phòng cho ta một lương tâm, để ai biết lắng nghe tiếng Chúa trong tiếng lương tâm mình thì được luôn thanh thản.

 

Trả lời