Ngày 18.6.2021: Chúa là gia nghiệp

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 6, 19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

CHÚA LÀ GIA NGHIỆP

Trong Đông y, người ta nghiệm thấy rằng: ý ở đâu thì khí ở đó. Vì thế, trong chữa bệnh cao huyết áp, người ta hít thở để dẫn khí xuống dưới. Từ câu chuyện thể lý, ta nghĩ đến chuyện tâm linh. Chúa dạy ta: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh cũng ở đó”.

Nếu kho tàng của ta là chính Chúa, là nước trời, thì lòng trí ta luôn thanh thoát hướng về trời cao; nếu kho tang của ta là của cải trần thế, thì long trí ta nặng trĩu, chẳng sao vươn cao lên được.

Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết yêu mến những sự trên trời, luôn chọn Chúa là gia nghiệp, để lòng trí ta được an bình và được ở bên Chúa luôn mãi.

 

Trả lời