Ngày 14.6.2021: Sự thật trong tình yêu

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

SỰ THẬT TRONG TÌNH YÊU

Giáo huấn của Chúa hôm nay có vẻ nghịch lý và khó hiểu quá! Khi không chống cự lại người làm điều xấu cho mình thì ra như ta thật nhu nhược. Phải chăng Chúa dạy ta sống nhu nhược? Luật Môse đã chẳng dạy: “mắt đền mắt, răng đền răng” đó sao?

Chúa không dạy ta sống nhu nhược vì chính Người cũng đã chất vấn quân lính khi họ đánh Người: tôi sai chỗ nào mà lại đánh tôi? Thế đó, chúng ta cần tìm kiếm sự thật, nhưng là sự thật trong tình yêu. Vì tình yêu vượt lên trên sự công bằng theo nghĩa sòng phẳng. Trong cuộc sống, chúng ta cần thực thi đức công bằng, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cần vươn tới đức ái nữa.  Xin cho mỗi chúng ta cảm nhận mình được yêu thương, và biết đáp lại tình yêu Chúa, nhờ đón nhận giáo huấn của Chúa hôm nay.

 

Trả lời