Ngày 11.6.2021: Trái tim của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 19, 31-37

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Không một cái xương nào của Người bị đánh giập”. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua”.

TRÁI TIM CỦA CHÚA

Trái tim là biểu hiện của tình yêu. Trái tim Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thủng, đổ ra những giọt nước và máu cuối cùng, khơi nguồn các bí tích của Hội thánh, vì yêu thương chúng ta. Qủa thật, “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hiến mạng sống mình vì người mình yêu.” Chúa Giêsu đã yêu thương ta, chết cho ta, ngay khi ta còn là tội nhân. Ngài muốn chuộc lấy chúng ta và thánh hoá chúng ta cho Thiên Chúa Cha bằng chính bửu huyết của Người. Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho mỗi người cảm nhận sâu xa tình yêu và ơn Chúa cứu chuộc, để chúng ta biết quảng đại đáp lại tình yêu của Chúa mỗi ngày, dù biết rằng sự đền đáp của chúng ta chẳng bao giờ có thể cân xứng.

Trả lời