Ngày 08.6.2021: Trở nên ánh sáng thế gian

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

TRỞ NÊN ÁNH SÁNG THẾ GIAN

Từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi chúng ta đón nhận sứ mạng trở nên ánh sáng cho thế gian. Thế nhưng, chúng ta là ánh sáng cách nào vì chúng ta vốn là mang thân phận hay hư nát? Không phải hư nát mà ta bi quan, nhưng trong chính tính hư nát, chúng ta trở nên ánh sáng khi kết hợp và gắn bó với ánh sáng Giêsu – ánh sáng của tình yêu – hy vọng – và chữa lành. Điều này thánh Phaolô đã cảm nhận sâu xa khi nói: chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh, vì sức mạnh của Đức Kitô biểu lộ trong sự yếu đuối của tôi.

Xin cho chúng ta một khi ý thức thân phận yếu hèn, cũng để cho sức mạnh của Đức Kitô biểu hiện nơi mình, hầu mỗi người trở nên ánh sáng cho nhau và cùng nhau tạo nên chùm sáng yêu thương lành thánh giúp cho nhân loại nhân biệt danh Cha.

 

Trả lời