Ngày 07.6.2021: Sống đời sống khó nghèo

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.

SỐNG ĐỜI SỐNG KHÓ NGHÈO

Mở đầu bài giảng trên núi, Hiến chương nước trời, Chúa Giêsu đã dạy rằng : “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Một trong ba lời khuyên Phúc âm mà những người sống đời thánh hiện tự nguyên tuyên giữ đó là đức khó nghèo. Không chỉ những người tu trì, mà tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống tinh thần của bát phúc, sống lời dạy của Chúa Giêsu. Trong thế giới tiêu thụ ngày nay, mọi người đang bị cuốn vào dòng chảy hưởng thụ, bằng mọi cách lấp đầy lòng tham vô đáy của mình. Của cải nhiều khi che khuất lương tri, hạ thấp phẩm giá con người, thúc đẩy con người tra tay làm điều ác… Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn sống niềm vui vì có Chúa là gia nghiệp, và biết sử dụng của cải trần thế đúng cách và mưu ích cho phần rỗi của chúng ta.

 

Trả lời