Ngày 31.5.2021: Theo Mẹ Maria đem Chúa đến cho mọi người

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 1,39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

THEO MẸ MARIA ĐEM CHÚA ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Mẹ Maria thăm viếng bà Êlisabet. Việc thăm viếng của Mẹ là lời mời gọi dành cho hết thảy mọi Kitô hữu chúng ta hãy sống đức tin một cách sống động bằng việc ra khỏi chính mình để đến với Chúa, và một khi đã thuộc về Chúa rồi, cùng Chúa ta đến với tha nhân.

Chỉ vì không đến với Chúa và cũng chẳng đến được với nhau nên các tương quan giữa người với người bị bóp nghẹt, cằn cỗi.

Xin cho mỗi chúng ta biết học lấy tinh thần của Mẹ Maria, mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân, trước hết là những người thân cận với chúng ta.

 

 

Trả lời