Ngày 30.5.2021: Mầu nhiệm tình yêu

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 28, 16-20

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi chẳng ai giải thích cho thấu đáo được! Bao nhiêu sách vở chỉ là nỗ lực cho vấn đề của tâm trí. Song, đời sống gia đình và cộng đoàn lại là lời giải thích sống động cho chính mầu nhiệm này.

Do bởi tình yêu, gia đình và cộng đoàn hiện hữu. Do bởi tình yêu, mầm sống ra đời trong gia đình, thành viên mới trong cộng đoàn xuất hiện. Mỗi thành viên là một nhân tố không thể thiếu. Khi cả gia đình sống yêu thương sẽ tạo nên một cộng đoàn Giáo hội yêu thương tại gia. Đó chẳng phải là hình ảnh mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa sao?

Chúng ta cùng xin Chúa biến mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn trở nên hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi.

Trả lời