Công bố những thay đổi về hình luật của Giáo hội

 

Công bố những thay đổi về hình luật của Giáo hộiSáng thứ Ba, 1/6/2021 tới đây, sẽ có cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh để công bố những thay đổi trong Cuốn VI của Bộ giáo luật hiện hành về những hình phạt trong Giáo hội.

Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, dòng Camêlô, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật sẽ chủ tọa cuộc họp báo, cùng với Đức cha Juan Ignacio Arrieta Ochoa, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký của cùng Hội đồng.

Công trình tu chính Cuốn VI về hình luật trong Bộ giáo luật đã khởi sự cách đây gần 12 năm. Trong tiến trình này đặc biệt có thêm những qui luật nhắm bài trừ nạn lạm dụng tính dục và về trách nhiệm của các giám mục và các bề trên dòng. Công trình này là cuộc cải tổ lớn nhất từ khi công bố Bộ giáo luật hiện hành hồi năm 1983.

(Rei 27-5-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời