Ngày 29.5.2021: Đối diện sự thật

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 11, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những thượng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.

ĐỐI DIỆN SỰ THẬT

Tranh luận là điều cần có nơi mỗi người và trong xã hội. Tranh luận đúng nghĩa sẽ giúp cho xã hội thăng tiến vì giúp ta phân biệt được tốt xấu. Từ đó, ta có chọn lựa đúng đắn nhất. Điều này cũng cần thiết nơi mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn.

Nơi gia đình, cha mẹ phải mở ra cho con cái cơ hội tranh luận để từ đó con trẻ có khả năng tư duy phản biện và sáng tạo. Nơi cộng đoàn, các thành viên phải được tự do bày tỏ ý kiến của mình, trong sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác. Chúng ta chớ có rơi vào tâm thế của giới lãnh đạo Dothái hôm nay. Chính họ không muốn tìm ra sự thật nhưng chỉ muốn gài bẫy. Căn bản, họ không dám đối diện với sự thật – đó là điều họ làm hoàn toàn trái ngược với Đức Giêsu. Vì vậy, hãy tranh luận dựa trên sự thật vì chính Chúa là Sự Thật.

Trả lời