Ngày 23.5.2021: Hãy nhận lấy Thánh Thần

 

Tin mừng theo Thán Gioan: Ga 20, 19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ngày 23.5.2021: Hãy nhận lấy Thánh Thần

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Giêsu phục sinh đã thổi Thần Khí vào các môn sinh để các ông ra đi làm chứng cho Thầy mình. Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng đã lãnh nhận Thánh Thần khi lãnh bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Chính chúng ta cũng tiếp nối sứ vụ Tông đồ và làm chứng về Đấng Phục Sinh. Trong mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi người cũng trở nên chứng nhân của Chúa khi kiến tạo gia đình yêu thương và an bình. Chính đời sống an bình ấy tỏa ngát hương thơm và thổi luồng khí mới vào cuộc đời, vào những gia đình và những người chưa nhận biết Chúa. Ước chi vợ chồng biết làm mới lại tình yêu mỗi ngày và thắp lửa Thánh Linh cho tình yêu đó để tình yêu mãi mang hơi thở của Thiên Chúa.

 

Trả lời