Ngày 21.5.2021: Trở nên đoàn chiên vững mạnh của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”… Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

TRỞ NÊN ĐOÀN CHIÊN VỮNG MẠNH CỦA CHÚA

Tiêu chuẩn duy nhất để Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô đảm nhận vai trò đại diện Chúa chăn dắt đoàn Chiên, đó là tình yêu. Bởi lẽ, vì yêu, thánh nhân chăm sóc đoàn chiên không như người làm công, nhưng gắn bó với đàn chiên và làm cho đoàn chiên ngày càng thêm lớn mạnh. Các bậc cha mẹ cũng thế, dù không đảm nhận vai trò Phêrô nhưng cũng là mục tử cách nào đó đảm nhận vai trò người đứng đầu chăn dắt gia đình mình. Mỗi người hãy dùng tình yêu mà chăm sóc và thăng tiến gia đình mình để mỗi gia đình trở thành đoàn chiên vững mạnh và luôn biết nghe theo tiếng chủ chăn là chính Chúa. Xin Chúa gìn giữ và chăm sóc các gia đình của  chúng ta.

 

Trả lời