Ngày 17.5.2021: Vượt qua thử thách

 

 Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Hãy can đảm lên, đó chính là lời Chúa Giêsu khích lệ chúng ta, mỗi khi chúng ta phải đối diện với những gian nan khốn khó trong cuộc đời. Còn sống trong cuộc lữ hành trần thế, chúng ta còn gặp gian nan, Chúa biết rõ điều đó, nhưng Người không cất chúng ta ra khỏi thế gian, thay vào đó, Chúa ban ơn để chúng ta đủ sức vượt qua thử thách. Xin cho chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi quỵ ngã, luôn biết đứng lên và tiếp tục hành trình đời mình, cho tới khi hoàn tất cuộc hành trình đức, và đón nhận niềm vui Chúa dành cho những tôi tớ trung thành.

 

Trả lời