Ngày 16.5.2021: Gia đình là dấu chỉ sống động của Nước Trời mai sau

 

Tin mừng theo thánh Máccô: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ngày 16.5.2021: Gia đình là dấu chỉ sống động của Nước Trời mai sau

GIA ĐÌNH LÀ DẤU CHỈ SỐNG ĐỘNG CỦA NƯỚC TRỜI MAI SAU

Nếu Giáo hội là hiện thân của nước trời, vì ở đó Giáo hội loan báo tình thương và dẫn con người tới gặp Chúa Giêsu – Nước Trời của chúng ta; thì mỗi gia đình Kitô giáo phải là dấu chỉ về một nước trời tại thế để dẫn chúng ta đến nước trời mai hậu. Chiêm ngắm Chúa Giêsu về trời hôm nay, chúng ta đừng quên các gia đình nơi đất thấp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình luôn là dấu chỉ sống động của nước trời mai hậu, nơi tràn đầy tình yêu và sự bình an nhờ các thành viên biết quan tâm và hy sinh cho nhau, biết đón nhận nhau vô điều kiện và luôn biết thứ tha để làm mới lại dấu chỉ nước trời mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi gia đình nhân loại chúng ta.

 

 

Trả lời