Ngày 13.5.2021: Sứ mạng của Hội Thánh

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ngày 13.5.2021: Sứ mạng của Hội Thánh

SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH

Hôm nay Chúa Giêsu về trời, và Người sai chúng ta lên đường rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúa về trời nhưng không phải để xa cách chúng ta; Người khai mạc sứ vụ của Hội thánh. Hội thánh sẽ tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu và Người hứa sẽ ở cùng Hội thánh mọi ngày cho đến tận thế. Sứ mạng của Hội thánh cũng là sứ mạng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn luôn ý thức và góp phần vào sứ mạng loan báo Tin mừng, bằng sự hy sinh, bằng lời cầu nguyện và bằng gương sáng mỗi ngày.

 

Trả lời