Ngày 04.5.2021: Sứ giả loan báo ơn bình an của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

SỨ GIẢ LOAN BÁO ƠN BÌNH AN CỦA CHÚA

Bình an là điều mà con người luôn khao khát. Chả vậy, trên mỗi chuyến đi người ta thường chúc: thượng lộ bình an. Cuộc đời có nhiều chuyến đi nhưng chuyến đi cuộc đời ít ai lưu tâm. Chuyến đi cuộc đời rất cần bình an. Đời người là một chuyến đi, dù bạn sống đời tu hay đời đôi bạn, bất trắc luôn rình rập bạn. Do vậy, bạn luôn cần sự bình an của Chúa, để rồi ngay trong chính những bất trắc, chúng ta luôn tin tưởng có Chúa ở cùng; ngay trong những nghịch cảnh, ta luôn vững tin và tràn đầy hy vọng để tiến bước. Xin Chúa biến mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình, mỗi người chúng trở thành sứ giả loan báo ơn bình an của Chúa.

 

Trả lời