Ngày 03.5.2021: Con đường mang tên Giê-su

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 14, 6-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. …

CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÊSU

Có nhiều con đường trong cuộc đời có thể làm cho ta lạc lối, nhưng có một con đường mang tên Giêsu, con đường dẫn lối ta về Trời; có nhiều sự giả trá trong đời, làm cho ta bị giam hãm, nhưng có một sự thật mang tên Giêsu, sự thật có thể giải thoát chúng  ta; có nhiều sự sống trong đời, nhưng nhiều khi chỉ là sống ảo, sống lay lứt, nhưng có một sự sống mang tên Giêsu, sự sống ấy làm cho ta được sống và sống dồi dào. Bạn chọn con đường nào? Chọn sự thật hay dối trá? Chọn sống thật hay sống ảo? Ước chi đừng ai bị đau khổ vì đã chọn lầm. Hãy một lần chọn lựa quyết liệt, chọn lựa Giêsu là lý tưởng đời ta.

 

 

Trả lời