Ngày 02.5.2021: Hãy kết hợp với Chúa Giê-su

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì… Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

HÃY KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU

Đức Giêsu ví mình như là cây nho và chúng ta là cành. Khi gắn bó với Người, chúng ta sinh quả sự sống bởi chính Người là sự sống; và dĩ nhiên, khi chúng ta tách lìa Người, chúng ta sẽ khô héo. Không cành nho nào có thể tự mình sinh trái nếu không gắn liền với thân nho; cũng vậy, không một ai có thể sinh hoa kết trái thánh thiện chỉ bằng sức riêng mình mà không cần đến Thiên Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: “Không có Thầy anh em không thể làm gì được”. Hội thánh muốn tiến triển, gia đình của chúng ta muốn bằng an, bản thân chúng ta muốn thành toàn, hãy kết hợp với Chúa Giêsu. Đó là bí quyết nên thánh Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay.

Trả lời