Ngày 13.4.2021: Tin tưởng vào tình thương cứu độ của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 3, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

TIN TƯỞNG VÀO TÌNH THƯƠNG CỨU ĐỘ CỦA CHÚA

Con rắn bằng đồng năm xưa treo trên cây xào, chính là biểu tượng, là hình bóng tiên trưng cho chính Con Một Thiên Chúa chịu treo trên thập giá. Năm xưa trong Cựu ước, ai bị rắn độc cắn, nhìn lên con rắn bằng đồng mà tin thì được cứu khỏi; ngày nay, ai nhìn Chúa Giêsu chịu đóng và tuyệt đối tin tưởng vào Người, chắc chắn sẽ không phải chết. Không ai trong chúng ta mà không bị thương tích do tội lỗi gây ra, nhưng đừng ai trong chúng ta thất vọng: hãy tuyệt đối tin tưởng vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa.

 

 

Trả lời