Ngày 07.4.2021: Tấm bánh cuộc đời

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 24, 13-35

Ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người… Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.

TẤM BÁNH CUỘC ĐỜI

Bẻ bánh là dấu chỉ để môn sinh nhận ra Thầy vì chính Thầy đã truyền cho các ông làm việc đó mà nhớ đến Người. Bẻ bánh là dấu chỉ của tình yêu. Tình yêu này sống động mỗi ngày trong thánh lễ.

Hội thánh từ thời sơ khai đã siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và dọc dài dòng lịch sử, Hội thánh không ngừng thực thi lệnh truyền của Chúa. Gia đình, cuộc sống là thánh lễ nối dài. Cuộc đời mỗi người cũng là thánh lễ nối dài.

Người Kitô hữu không chỉ cử hành, sống thánh lễ ở nhà thờ; mà còn phải cử hành thánh lễ trong xã hội, trong gia đình mình, trong chính cuộc đời mình: thánh lễ của sự hy sinh, dám bẻ tấm bánh cuộc đời mình để trao ban cho tha nhân.

 

 

Trả lời