Ngày 03.4.2021: Ánh sáng Chúa Phục Sinh

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 24,1-12

Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? “Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa.

ÁNH SÁNG CHÚA PHỤC SINH

Chúa Giêsu đã chết và được an táng trong mồ. Trong muôn vàn ngôi mộ trên thế gian này, có ngôi một đã an táng Chúa. Nhưng nay, người ta không thể tìm thấy thân xác Người nơi ngôi mộ đó nữa, đó chỉ còn là ngôi một trống, vì Người đã từ cõi chết sống lại.  Đêm nay, đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta canh thức, chờ đợi phút giây khải hoàn của Con Thiên Chúa, Đấng đã được mai táng vào buổi hoàng hôn, sẽ trỗi dậy hy hoàng, mở toang nấm mồ và cửa địa ngục, để giải thoát muôn người. Đêm nay, chúng ta cũng phải bước ra từ nấm mồ của tội lỗi, của nếp sống ích kỷ, của con người cũ để cùng sống lại với Đức Kitô. Lửa mới của đêm nay sẽ chiếu tỏa Ánh sáng Chúa Phục Sinh vào tâm hồn mọi người, giúp chúng ta hân hoan bước đi trong cuộc đời mới, cuộc đời đã được tẩy rửa bằng Máu thánh Chúa Kitô và được canh tân nhờ ân sủng của Người.

Trả lời