Ngày 30.3.2021: Can đảm trở về với Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 13, 21-33. 36-38

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

CAN ĐẢM TRỜ VỀ VỚI CHÚA

 Hôm nay Tin mừng kể lại cho chúng ta một sự thật trần trụi: tông đồ Giuđa bán Chúa, còn tông đồ Phêrô thì chối Chúa. Chúng ta cần nhìn thấy gương mặt của chính mình nơi những nhân vật của Kinh thánh hôm nay. Thật vậy, khi phạm tội, thì ta cũng chẳng hơn gì tông đồ Giuđa là đã bán Chúa; chẳng hơn gì tông đồ Phêrô là đã chối Chúa. Giuđa bán Chúa một lần, Phêrô chối Chúa ba lần; còn chúng ta thì đã nhiều lần phạm tội. Xin Chúa xót thương chúng ta như Chúa đã xót thương ghé mắt nhìn tông đồ Phêrô. Xin Chúa đừng bao giờ để chúng ta thất vọng, như tông đồ Giuđa đã tự kết liễu đời mình. Dù ta tội lỗi thế nào, Chúa cũng yêu thương tha thứ; hãy can đảm trở về với Người.

Trả lời