Ngày 28.3.2021: Con đường Chúa đi

Bài Thương Khó: Mc 15, 1-39 (bài vắn)

Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:

“Eloi, Eloi, lema sabachtani!” Nghĩa là: “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!”

Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: “Kìa, nó gọi Elia!”

Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: “Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?”

Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: “Ðúng người này là Con Thiên Chúa!”

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI

Hôm nay, Chúa nhật lễ lá, ngay sau nghi thức đầu lễ với bài hát Các trẻ Dothái cầm lá tung hô vua Giêsu, thì vào trong thánh lễ, Giáo hội cho ta nghe cuộc thương khó của Người. Hai khung cảnh trái ngược cùng diễn ra trong một thánh lễ, và chính cái chết bởi tình yêu minh chứng Đức Giêsu là Vua đích thực. Người là Vua tình yêu và đã quảng đại trao ban sự sống của mình để cho chúng ta được sống. Giờ thương khó của Chúa chúng ta đã điểm, và đó là lúc này đây, lúc mà Chúa Giêsu cảm nhận sự cô đơn tột cùng, đến độ dường như Chúa Cha cũng bỏ rơi Người. Có nỗi cô đơn, khốn khổ nào mà Đức Giêsu không nếm trải, như thế Người có thể cảm thông nỗi yếu hèn của ta. Xin cho mỗi chúng ta bước vào phụng vụ Tuần Thánh, không phải với thái độ ưu sầu, nhưng là hân hoan và hy vọng, vì được vinh dự cùng Chúa chúng ta đi vào cuộc vượt qua, tiến đến vương quốc bình an của Chúa.

Trả lời