Ngày 26.3.2021: Can đảm sống và làm chứng cho sự thật

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Dothái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Dothái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa?”

CAN ĐẢM SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Đức Giêsu bị ném đá vì người Dothái cho rằng Người nói lộng ngôn, dám xưng mình là Con Thiên Chúa. Người Dothái, dù được thừa hưởng lời hứa của Thiên Chúa, được đón nhận mặc khải từ rất sớm, nhưng lại khước từ không nhận ra Đức Giêsu là cứu Chúa của họ. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến, trước hết là với người Dothái, sau mới là đến với dân ngoại, nhưng chính người nhà của Chúa đã khước từ Người. Họ đã đón nhận bao ơn lành Người thi thố, nghe lời Người giảng, chứng kiến những phép lạ Người làm… nhưng lòng họ vẫn chai đá. Xin cho chúng ta đừng khép lòng mình lại, hầu nhận ra Người nhờ con mắt đức tin, để bước theo Người và đón nhận ơn Người cứu độ.

Trả lời