Ngày 21.3.2021: Cùng với Chúa chuyển hóa đời mình

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 12, 20-33

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh”. Quả thật, Ta nói với các con: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”.

CÙNG VỚI CHÚA CHUYỂN HÓA ĐỜI MÌNH

Hành trình hạt lúa mục nát và trở thành cây lúa trĩu bông chính là hành trình từ bỏ để được lớn lên. Trong đời sống đức tin và trên hành trình làm môn đệ của Chúa Giêsu, không có nẻo đường nào để chúng ta tiến bước, ngoài nẻo đường của “hạt lúa mì”, nẻo đường của sự từ bỏ và hy sinh, như chính Đức Giêsu đã trở nên hạt lúa mì kiểu mẫu, hy sinh chính mạng sống mình, hầu đem lại hoa trái dồi dào là ơn cứu độ cho nhân loại. Ai trong chúng ta cũng ngại hy sinh, sợ phải chết đi mỗi ngày cho những đam mê và ý riêng của mình; xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta can đảm từ bỏ chính mình, vác thập giá đời mình mà bước theo Chúa Kitô, để sau này được hưởng hạnh phúc viên mãn với Người.

Trả lời