Ngày 18.3.2021: Dám sống thật để làm chứng cho Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Dothái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta.

DÁM SỐNG THẬT ĐỂ LÀM CHỨNG CHO CHÚA

Trong cuộc sống, lời nói tuy có sức mạnh, nhưng hành động hay việc làm mới thực có thế giá. Hành động này không phải chỉ là một vài việc làm lặt vặt, nhưng là một đời sống thống nhất, trước sau như một. Làm chứng cho sự thật cũng vậy, không gì đáng giá hơn bằng chính sự thật. Do đó, lời chứng về Đức Giêsu không phải là một điều gì đó bên ngoài nhưng là chính Chúa Cha và việc làm của Đức Giêsu làm chứng cho Người. Người và Cha là một  – và cả hành động của Người cũng thế, bởi chính người là Sự Thật, như Cha của Người là Sự Thật vĩnh cửu. Ước gì, chúng ta có thể loại trừ sự dối trá, dám sống thật để làm chứng cho Thiên Chúa.

Trả lời