Ngày 17.3.2021: Học cách yêu thích làm việc

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Dothái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Dothái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài.”

HỌC CÁCH YÊU THÍCH LÀM VIỆC

Làm việc không phải là một hình phạt nhưng là một ân phúc. Ân phúc bởi chính con người cộng tác vào việc sáng tạo và coi sóc vạn vật cùng với Thiên Chúa. Chính khi làm việc, con người thi thố quyền làm chủ muôn loài. Ngoài ra, công việc còn là phương tiện để con người tự tỏ bày mình ra cho nhau và đi vào tương quan với nhau, nhất là tương quan sự sống, và góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, đáng sống hơn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết say mê làm việc và đừng để ai bị tước mất cơ hội làm việc, cơ hội cống hiến chính mình cho người khác.

Trả lời