Ngày 12.3.2021: Biết sống yêu thương

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

BIẾT SỐNG YÊU THƯƠNG

Đó chính là cốt lõi của Đạo thánh mà hôm nay Chúa tóm tắt cho chúng ta. Giới răn yêu thương như hai mặt của một đồng tiền: không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh chị em mình. Thánh Gioan dạy: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”. Trong đời sống hành ngày, giới răn yêu thương là giới răn chúng ta hay mắc phạm nhất. Chúng ta không những không yêu mến Thiên Chúa đủ, mà cũng không biết yêu thương anh chị em đồng loại. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta, và dạy ta biết sống yêu thương như Chúa muốn, vì yêu thương là chu toàn lề luật vậy.

Trả lời