Ngày 11.3.2021: Nương tựa vào Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.”

NƯƠNG TỰA VÀO CHÚA

Lời nhận xét này đã xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa. Kẻ nào không nhận ra bàn tay uy quyền và tình yêu của Thiên Chúa, thì mãi mãi nô lệ cho thế lực sự dữ, và chẳng có quyền lực nào ngoài Thiên Chúa, có thể giải thoát kẻ ấy. Ngày nay, lối sống vô thần khước từ Thiên Chúa; và ngay cả nhiều Kitô hữu cũng lập bàn thờ thần tài, cũng bói toán, cũng cầu cơ…, họ đang bán linh hồn của mình cho ma quỷ. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi lối sống phù phiếm, sai lạc, và biết chạy đến nép mình bên sức mạnh và tình thương Thiên Chúa, để ta được an toàn, bình an sống cuộc đời làm con cái Chúa và sau này hưởng hạnh phúc đời đời.

 

Trả lời