Ngày 07.3.2021: Luôn giữ vững niềm hy vọng phục sinh

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 2, 13-25

Lễ Vượt Qua của dân Dothái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

LUÔN GIỮ VỮNG NIỀM HY VỌNG PHỤC SINH

Hôm nay Chúa Giêsu tiên báo, sau khi chết ba ngày, Người sẽ phục sinh. Đền thờ ở đây chính là thân thể Người. Xưa rầy, từ cổ chí kim, chưa ai chết rồi tự mình sống lại cả, ngoại trừ Đức Giêsu, vì Người là Thiên Chúa, là chủ tể của sự sống. Là người tín hữu, những tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Niềm hy vọng này chiếu sáng vào cuộc đời của chúng ta; cuộc đời này không phải chết là hết, nhưng khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế này, chúng ta sẽ được sống trong trời mới đất mới. Xin cho chúng ta luôn giữ vững niềm hy vọng phục sinh, cho dù cuộc đời nhiều thử thách, mây mù che lối, nhất là cái chết như đêm đen mỗi người đều phải trải qua.

Trả lời