Ngày 05.3.2021: Đừng từ chối và quay lưng với Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”.

ĐỪNG TỪ CHỐI VÀ QUAY LƯNG VỚI CHÚA

Dụ ngôn hôm nay Chúa Giêsu muốn nói về chính cái chết của Người và ám chỉ thái độ vô tâm vô tín của những người Dothái. Dân Israel đã được đón nhận lời hứa cứu độ của Thiên Chúa; và qua dòng thời gian, Thiên Chúa đã gởi các tổ phụ, các ngôn sứ đến để chuẩn bị lòng họ đón nhận Tin mừng cứu độ; nhưng họ đã khước từ, đã bách hại những người được Chúa sai đến; và cuối cùng còn giết cả chính Con Một của Thiên Chúa, Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu độ trần gian. Xin cho chúng ta đừng bao giờ trở nên vô tâm vô tín, khước từ tình yêu cứu độ Thiên Chúa đã ban tặng, hầu chúng ta có lối sống phù hợp để đáp lại tình thương ấy.

Trả lời