Slides: Táo bạo – Dễ thương

 

Mẹ Têrêxa thành Calcutta, luôn luôn đúng khi nói: “Chúa không trao cho con những việc lớn lao để con thực hiện, nhưng Ngài trao những việc nhỏ để con làm với một trái tim lớn”. Và thế giới nhờ vậy sẽ ấm áp tình người. Để nên giàu có như Chúa, đừng ai trong chúng ta để mình nghèo đi vì hụt quỹ yêu thương. Thắng vượt ích kỷ và vụ lợi, chúng ta sẽ giàu có về Tình Yêu. Ai yêu thương nhiều như Chúa sẽ xứng đáng là công dân của Vương Quốc Tình Yêu Người…Lạy Chúa, hôm nay, con sẽ bắt đầu một việc nhỏ với trái tim lớn, một việc thôi, xin giúp con với Chúa ơi.

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời