Ngày 28.02.2021: Tin tưởng vào sức mạnh cứu độ của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 9, 1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Ngày 28.02.2021: Tin tưởng vào sức mạnh cứu độ của Chúa

TIN TƯỞNG VÀO SỨC MẠNH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA

Trong biến cố Chúa Giêsu biến hình, Chúa Cha đã long trọng giới thiệu Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại. Người Con Yêu dấu ấy, rồi đây sẽ thực hiện sứ vụ của Người Tôi Trung đau khổ, chịu đau khổ và chịu chết để cứu chuộc con người. Nếu khi xưa Thiên Chúa muốn Abraham hiến dâng con một của mình là Isaaác, như một dấu chỉ tiên trưng về hiến tế của Con Một Thiên Chúa sau này; thì đây, giờ khắc đó sắp đến, Đức Giêsu chấp nhận hiến tế chính mình trên bàn thờ thập giá, để chu toàn trọn vẹn thánh ý Chúa Cha và để cứu độ toàn thể mọi loài thọ sinh. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh cứu độ của thánh giá Chúa và đừng bao giờ vấp ngã về mầu nhiệm thập giá ấy trong đời sống thường nhật của mình.

Trả lời