Ngày 23.02.2021: Cha của chúng con

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

CHA CỦA CHÚNG CON

Kinh lạy cha, chính là kinh nguyện hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ, cũng là lời kinh Người dạy mỗi Kitô hữu chúng ta. Mỗi khi đọc lên lời kinh này, chúng ta ý thức mình là con của một Cha trên trời và đồng thời nhận ra tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Lời kinh này, dù chúng ta đọc một mình, chúng ta vẫn thưa lên: Lạy Cha chúng con…; chúng ta không cầu nguyện một mình, nhưng với mọi người. Trước hết, Chúa dạy ta cầu nguyện cho danh Cha được mọi người nhận biết, cho Nước Cha được hiển trị và ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời; thứ đến chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu của bản thân. Đừng quên rằng lương thực chúng ta cầu nguyện không phải chỉ là của ăn vật chất, mà còn là của ăn thiêng liêng là Lời Chúa và Thánh Thể nữa; đồng thời Chúa dạy ta biết tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống lời kinh này trong cuộc sống mỗi ngày.

Trả lời